Журнал МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ)

Содержание N52
Содержание №52 (2009-03)

Содержание N51
Содержание №51 (2009-02)

Содержание N50
Содержание №50 (2009-01)

Содержание N49
Содержание №49 (2008-06)

Содержание N48
Содержание №48 (2008-05)

Содержание N47
Содержание №47 (2008-04)

Содержание N46
Содержание №46 (2008-03)

Содержание N45
Содержание №45 (2008-02)

Содержание N44
Содержание №44 (2008-01)

2007:
Содержание №43 (2007-08)
Содержание №42 (2007-07)
Содержание №41 (2007-06)
Содержание №40 (2007-05)
Содержание №39 (2007-04)
Содержание №38 (2007-03)
Содержание №37 (2007-02)
Содержание №36 (2007-01)

2006:
Содержание №35 (2006-10)
Содержание №34 (2006-09)
Содержание №33 (2006-08)
Содержание №32 (2006-07)
Содержание №31 (2006-06)
Содержание №30 (2006-05)
Содержание №29 (2006-04)
Содержание №28 (2006-03)
Содержание №27 (2006-02)
Содержание №26 (2006-01)

Предыдущие годы:
№25 №24 №23 №22 №21 №20 №19 №18 №17 №16 №15 №14 №13 №12 №11 №10 №09 №08 №07 №06 №05 №04 №03 №02 №01

 

"Молочна промисловість" №50 (2009 №1)

НОВИНИ / NEWS (5-9)

СИРОВИНА / RAW MILK

Про молоко в Україні і світі / On milk in Ukraine and the world (10-14)

МОНІТОРИНГ / MONITORING (15-21)

ОБЛАДНАННЯ / EQUIPMENT

Фахівці ТРЕПКО про тенденції розвитку пакувального обладнання / TREPKO specialists about tendencies of packaging equipment development (22-23) [PDF]

ЛАБОРАТОРІЯ / LABORATORY

Комплексне забезпечення лабораторій молочної галузі / Complex laboratory equipment supply in dairy industry (24-25)

ІСТОРІЯ ГАЛУЗІ / HISTORY OF THE DAIRY INDUSTRY

Молочна галузь в радянські часи: і інтенсивна, і збиткова / The dairy industry of Soviet time: both intensive and detrimental (28-31)

МАРКЕТИНГ / MARKETING

Як працює реклама у спеціалізованому виданні / How the advertising placed in specialized press works (32-35)

ПЕРСОНАЛ / PERSONNEL

Шукаємо управлінців / Looking for managers (38-41)

НАУКА / SCIENCE

Калинина Е.Д., аспирант, Романчук И.О., к.т.н., Минорова А.В., к.т.н., Технологический институт молока и мяса УААН. Исследование хранимоспособности молока гидролизованного сгущенного / Е. Kalinina, Post-graduate, I. Romanchuk, PhD, A. Minorova, PhD. Technological Institute for Dairy and Meat. The research on the preserving capacity of condensed hydrolyzed milk (42-43)

Рижкова Т. М., доцент, Харківська державна зооветеринарна академія. Дослідження порівняльних показників небілкових азотистих з'єднань коров'ячого та козиного молока / Т. Ryzhkova, Senior Lecturer, Kharkiv State Academy of Zoo-Veterinary. The research on the comparative characteristics of non-protein nitrous compounds of cow and goat milk (44-47)

Жукова Я.Ф., к.б.н., Насирова Г.Ф., к.б.н., Федін Ф.А., к.т.н., Пашук К.В., аспірант. Виявлення соєвих білків у комбінованих молочних продуктах / Y. Zhukova, PhD (Biology), G. Nasyrova, PhD (Biology), F. Fedin, PhD, K. Pashuk, post-graduate, Techological Institute for Dairy and Meat. Detection of soya protein in combined dairy products (48-50)

Ромоданова В.О., к т.н,. Iнститут технічної теплофізики НАН України. Термостабільність молочних сумішей у технології комбінованих продуктів / V. Romodanova, PhD, Institute of Technical Thermophysics, National Academy of Science of Ukraine. Thermostability of milk mixtures in technology of combined products (51-52)

Тележенко Л.Н., д.т.н., професор кафедри технології харчування і ресторанного сервісу, Одеська національна академія харчових технологій, Козонова Ю.А., асистент кафедри технології харчування і ресторанного сервісу, Одеська національна академія харчових технологій, Подорога В.І, магістр, Одеська національна академія харчових технологій. Використання бурякового соку у технології енергетичних напоїв / L. Telezhenko, DSc, Professor, Department of Food Technology and Restaurant Business, Odessa National Academy of Food Technologies, Y.Kozonova, Assistant Department of Food Technology and Restaurant Business, Odessa National Academy of Food Technologies, V.Podoroga, MSc, Department of Food Technology and Restaurant Business, Odessa National Academy of Food Technologies. The use of beetroot juice in technology of energy drinks (53-55)


 


 

© Молочна Промисловість, 1999-2009