Журнал МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ)

Содержание N52
Содержание №52 (2009-03)

Содержание N51
Содержание №51 (2009-02)

Содержание N50
Содержание №50 (2009-01)

Содержание N49
Содержание №49 (2008-06)

Содержание N48
Содержание №48 (2008-05)

Содержание N47
Содержание №47 (2008-04)

Содержание N46
Содержание №46 (2008-03)

Содержание N45
Содержание №45 (2008-02)

Содержание N44
Содержание №44 (2008-01)

2007:
Содержание №43 (2007-08)
Содержание №42 (2007-07)
Содержание №41 (2007-06)
Содержание №40 (2007-05)
Содержание №39 (2007-04)
Содержание №38 (2007-03)
Содержание №37 (2007-02)
Содержание №36 (2007-01)

2006:
Содержание №35 (2006-10)
Содержание №34 (2006-09)
Содержание №33 (2006-08)
Содержание №32 (2006-07)
Содержание №31 (2006-06)
Содержание №30 (2006-05)
Содержание №29 (2006-04)
Содержание №28 (2006-03)
Содержание №27 (2006-02)
Содержание №26 (2006-01)

Предыдущие годы:
№25 №24 №23 №22 №21 №20 №19 №18 №17 №16 №15 №14 №13 №12 №11 №10 №09 №08 №07 №06 №05 №04 №03 №02 №01

 

"Молочна промисловість" №49 (2008 №6)

НОВИНИ / NEWS (6)

ПІДСУМКИ РОКУ / ANNUAL REVIEW

У Новий рік - зі старими проблемами / To the New Year - with old problems (10)

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ / TRANSPORTATION AND STORAGE

Від виробника до переробника - вчасно і охолоджене / From farmer to dairy - cooled and in time (14)[PDF]

"Молоко за безцінь? Не буде!" / "No milk for a song!" (18)

Застарілі ГАЗи та ЗІЛи потребують альтернативи / Old-fashioned GAZes and ZILs need an alternative (20)

ТОРГІВЛЯ TRADE

Молочні продукти: різні й для будь-якого покупця / Different dairy products for all types of consumers (22)

ПІДПРИЄМСТВО / ENTERPRISE

Європейський стандарт якості в Україні / European standard of quality in Ukraine(30)[PDF]

НАУКА / SCIENCE

Молокопой Л.О., аспірант, Дідух Н.А., к.т.н., доцент, докторант, Одеська національна академія харчових технологій. Високоефективні режими теплової обробки у виробництві твердих сичужних сирів функціонального призначення / L.Molokopoy, post-graduate, N.Didukh, Associate Professor, doctoral candidate, Odessa National Academy of Food Technologies. The high-performance thermal treatment mode in hard rennet functional cheese production (46)

Поліщук Г.Є., к.т.н., доцент, Вовкодав Н.І., к.ф-м.н., доцент, Рибак О.М., аспірант, Бреус Н.М., асистент, Національний університет харчових технологій. Розроблення математичних моделей для прогнозування реологічних характеристик морозива з нетрадиційними рецептурними компонентами / G. Polishchuk, PhD, Associate Professor, N. Vovkodav, PhD (Physics and Mathematics), Associate Professor, O. Rybak, post-graduate, N. Breus, assistant. National University of Food Technologies. Creation of mathematical models for prognosis of rheological characteristics of ice-cream with non-traditional components (49)

Шингарева Т.И., к.т.н., доцент, Глушаков М.А., аспирант, Могилевский государственный университет продовольствия. Компьютеризация расчёта рецептур белковых продуктов функционального назначения / T.Shingareva, PhD, Associate Professor, M. Glushakov, post-graduate, Mogilev State Food University, Dairy Technology and Products Department. Computerization of the calculation of the composition for functional protein products (53)


 


 

© Молочна Промисловість, 1999-2009