Журнал МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ)

Содержание N52
Содержание №52 (2009-03)

Содержание N51
Содержание №51 (2009-02)

Содержание N50
Содержание №50 (2009-01)

Содержание N49
Содержание №49 (2008-06)

Содержание N48
Содержание №48 (2008-05)

Содержание N47
Содержание №47 (2008-04)

Содержание N46
Содержание №46 (2008-03)

Содержание N45
Содержание №45 (2008-02)

Содержание N44
Содержание №44 (2008-01)

2007:
Содержание №43 (2007-08)
Содержание №42 (2007-07)
Содержание №41 (2007-06)
Содержание №40 (2007-05)
Содержание №39 (2007-04)
Содержание №38 (2007-03)
Содержание №37 (2007-02)
Содержание №36 (2007-01)

2006:
Содержание №35 (2006-10)
Содержание №34 (2006-09)
Содержание №33 (2006-08)
Содержание №32 (2006-07)
Содержание №31 (2006-06)
Содержание №30 (2006-05)
Содержание №29 (2006-04)
Содержание №28 (2006-03)
Содержание №27 (2006-02)
Содержание №26 (2006-01)

Предыдущие годы:
№25 №24 №23 №22 №21 №20 №19 №18 №17 №16 №15 №14 №13 №12 №11 №10 №09 №08 №07 №06 №05 №04 №03 №02 №01

 

"Молочна промисловість" №44 (2008 №1)

НОВИНИ / NEWS (6)

ПОДІЯ / EVENT

"Молочний світ - 2007": як розвивається галузь? / Dairy World 2007 - how the industry is developing (8) [PDF]

ТЕМА / TOPIC

І пiдсумки, і перспективи / Both annual summary and the prospects (11)

СИРОВИНА / RAW MILK

Чи буде в Україні якісне молоко? / Will Ukraine get quality milk? (18)

Найкраща інвестиція - у генетику / The best investment _ into genetics (22) [PDF]

ОБЛАДНАННЯ / EQUIPMENT

"Культура виробництва ТРЕПКО творилась роками" / TREPKO production standards has been forming for years (26)

САНІТАРІЯ ТА ГІГІЄНА / SANITARY AND HYGIENE

Гатунок молока "Екстра" - крок до європейських вимог / Extra quality milk - the step to the European demands (28)

ЕКОНОМІКА / THE ECONOMY

Собівартість молока: чи дозволяє облік собівартості побачити реальний фінансовий результат? Prime cost of milk: does accounting of the prime cost allow of seeing the real financial result? (32) [PDF]

ІНТЕРВ'Ю / INTERVIEW

Тамара Рашевська: "Нанотехнологічна революція охопить усі сфери життя" / Tamara Rashevs'ka: "The nanotechnology will cover all parts of human life" (38)

Перспективи розвитку нанонауки і нанотехнологій в Україні / The prospects of development of nanoscience and nanotechnology in Ukraine (40) [PDF]

НАУКА / SCIENCE

Дідух Н.А., к.т.н., доцент, докторант кафедри технології молока і сушіння харчових продуктів, Одеська національна академія харчових технологій. <Синбіотичні комплекси для виробництва ферментованих функціональних молочних продуктів з імуномодулюючими властивостями> - (продовження) / N. Didukh, PhD, Senior Lecturer, Chamber for dairy technology and food drying, Odessa National Academy of Food Technologies, (continuation) (44)

Mohammed Aider, Department of Food Sciences and Technology, Laval University, Quеbec (Qc), Canada, G1K 7P4, Inna Melnikova, Consulting and Development in Food Engineering, Quebec, G1X 3C9 Canada. - (continuation) / Мохаммед Айдер, факультет харчових технологій, Університет Лаваль, Квебек G1K 7P4, Канада, Інна Мельникова, Консалтинг та розвиток в харчовому виробництві, Квебек, G1X 3C9, Канада. <Екстрагування пептидів молочної сироватки шляхом електроміграції через пористі мембрани> - (продовження) (50)

Кострицька О.О., Романчук І.О., к.т.н., Технологічний інститут молока та м'яса УААН, Атаманенко І.Д., к.х.н., Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН. <Дослідження стану води в сирі кисломолочному> / О. Kostrytska, I. Romanchuk, PhD, Techological Institute for Dairy and Meat, I.Atamanenko, PhD (chemistry), Dumansky Institute for Colloid Chemistry and Chemistry of Water. (54)

Майборода Е. Ю., аспирант, м.н.с, Майборода Ю. В., к.т.н., с.н.с., Технологический институт молока и мяса УААН. <Итенсификация процессов кристаллизации жировых композиций при механической обработке> / E. Mayboroda, post_graduate, Yu. Mayboroda, PhD, Techological Institute for Dairy and Meat. (57)

Титлов А.С., к.т.н., доцент, Завертаный В.В., к.т.н., с.н.с., Проць Р.Н., аспирант, Одесская национальная академия пищевых технологий. <Разработка холодильников для непрерывной холодильной цепи в условиях фермерских и крестьянских хозяйств Украины> / A.Titlov, PhD, V.Zavertanyj, PhD, R.Prots, post-graduate, Odessa National Academy of Food Technologies. (60)

Рашевська Т.О. к.т.н., доцент, А.І.Українець, д.т.н., професор, Національний університет харчових технологій. <Перспективність створення нанотехнологій молочних продуктів> / T.Rashevska, PhD, Senior Lecturer, A.I. Ukrainets, DSc, Professor, National University of Food Technologies. (65)


 


 

© Молочна Промисловість, 1999-2009