Журнал МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ (МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ)

Содержание N52
Содержание №52 (2009-03)

Содержание N51
Содержание №51 (2009-02)

Содержание N50
Содержание №50 (2009-01)

Содержание N49
Содержание №49 (2008-06)

Содержание N48
Содержание №48 (2008-05)

Содержание N47
Содержание №47 (2008-04)

Содержание N46
Содержание №46 (2008-03)

Содержание N45
Содержание №45 (2008-02)

Содержание N44
Содержание №44 (2008-01)

2007:
Содержание №43 (2007-08)
Содержание №42 (2007-07)
Содержание №41 (2007-06)
Содержание №40 (2007-05)
Содержание №39 (2007-04)
Содержание №38 (2007-03)
Содержание №37 (2007-02)
Содержание №36 (2007-01)

2006:
Содержание №35 (2006-10)
Содержание №34 (2006-09)
Содержание №33 (2006-08)
Содержание №32 (2006-07)
Содержание №31 (2006-06)
Содержание №30 (2006-05)
Содержание №29 (2006-04)
Содержание №28 (2006-03)
Содержание №27 (2006-02)
Содержание №26 (2006-01)

Предыдущие годы:
№25 №24 №23 №22 №21 №20 №19 №18 №17 №16 №15 №14 №13 №12 №11 №10 №09 №08 №07 №06 №05 №04 №03 №02 №01

 

"Молочна промисловість" №40 (2007 №5)

ПОДІЯ / EVENT

Агро-2007: нові імпульси для аграрного комплексу / AGRO 2007 - the new impulse for agrarian complex (6-7)

Знову про якість, законодавство і нормативну базу / Over again on quality, legislation and regulatory basis (17) PDF [PDF, 60KB]

НОВИНИ / NEWS (10-11)

УПАКОВКА / PACKAGING

"Україна зробила великий стрибок у розвитку пакувальної галузі" / "Ukraine moved up in packaging industry" (12-14)

АНАЛІТИКА / ANALYTICS

Ринок молока в Україні та перспективи для різних категорій господарств / The raw milk market of Ukraine and the prospects for different categories of farms (18-20) PDF [PDF, 150KB]

TECHNOLOGY / ТЕХНОЛОГІЇ

Деякі аспекти технології соління сиру / Some aspects of the cheese brining technology (24-26)

КРУГЛИЙ СТІЛ / ROUND TABLE

Кисломолочні продукти: міфи й реалії / Fermented Milks: myths and reality (30-33)

НАУКА / SCIENCE

Р.Ю. Павлюк, д.т.н, професор, ХДУХТ, О.О. Онопрійчук, аспірант, НУХТ, О.В. Грек, к.т.н., НУХТ, В.В. Погарська, к.т.н., ХДУХТ, С.М. Лосєва, ст. Викладач, ХДУХТ, "Вплив різних за видовим складом солодів на якість сиркових виробів" / R. Pavlyuk, DSc, Professor, Kharkiv State University of Food Technologies, O.Onopriychuk, Post Graduate, National University of Food Technologies, O.Grek, PhD, National University of Food Technologies, V.Pogarska, PhD, Kharkiv State University of Food Technologies, S.Loseva, Senior Lecturer, Kharkiv State University of Food Technologies, "The impact of malts of different composition on cheese curds quality" (37-38)

О.М. Рибак., магістрант, Г.Є. Поліщук., к.т.н., доцент, В.В. Манк., д.х.н., професор, Національний університет харчових технологій, "Вивчення фізико_хімічних показників морозива з комбінованим складом сировини" / O.Rybak, MSc, G. Polishchuk, PhD, V.Mank, DSc, National University of Food Technologies, "The research on physicochemical characteristics of ice_cream of combined compositions" (39-42)

С.А. Нарижный, магистр, аспирант отдела маслоделия, ТИММ УААН, "Влияние технологических факторов на эмульгирование жира в роторно-вихревом эмульгирующем устройстве" / Narizhny, MSc, Techological Institute for Dairy and Meat, "The impact of technological factors on fat emulsification in a rotary_vortex emulsification device" (43-45) PDF [PDF, 380KB]

Мохаммед Айдер (1), Дам'єн де Альо (2), Інна Мельникова(3), "Пасивне та підтримуване мікрохвильовим підігрівом відтаювання в процесі кріоконцентрації сироватки збираного молока"

(1) Факультет харчових технологій, Університет Лаваль, Квебек, . G1K 7P4, Канада

(2) Факультет харчових технологій, Університет Лаваль, Квебек, G1K 7P4, Канада

(3) Консалтинг та розвиток в харчовому виробництві, Квебек, G1X 3C9, Канада (46-50)

Mohammed Aider (1), Damien de Halleux (2), and Inna Melnikova (3), "Passive and Microwave Assisted Thawing During Skim Milk Whey Cryoconcentration"

(1) Department of Food Sciences and Technology, Laval University, Quеbec, Qc, G1K 7P4, Canada

(2) Department of Food Engineering, Laval University, Quеbec, Qc, G1K 7P4, Canada

(3) Consulting and Development in Food Engineering, Quеbec, Qc, G1X 3C9, Canada

МОНІТОРИНГ / MONITORING (51-56)


 


 

© Молочна Промисловість, 1999-2009